Hírek

Elérhetőségek

Impresszum

1. Az ASP Települési portál szolgáltatás bemutatása

1.1 Mit jelent az ASP?

Az Application Service Provider (ASP) magyarul alkalmazásszolgáltatást jelent. A szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél nem magát a számítógépes programot vásárolja meg,
telepíti fel a gépére és kezdi el annak használatát, hanem egy távoli szolgáltatóközponttól, szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat.

1.2 Önkormányzati ASP-projekt

Az állam ASP szolgáltatás keretében központi informatikai támogatást biztosít az önkormányzatoknak. Ez technológiailag és gazdaságilag is kedvező megoldás azon
települések számára, akik a feladataikat széles körben támogató alkalmazásokhoz a hagyományos módon nem juthatnak hozzá.

1.3 Jogszabályi háttér

2016. szeptember 3-án lépett hatályba az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet, amely a csatlakoztatási és későbbi működtetési folyamat kereteit rögzíti. A jogszabály teljes szövege itt olvasható:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600257.kor

1.4 A portál feladata

A települési portálok hír- és információszolgáltatási felületet biztosítanak az önkormányzatok számára, valamint kapcsolódnak az Elektronikus Ügyintézési Felülethez. A települési portálrendszer létrehozásának célja olyan egységes portálmegoldás biztosítása az ASPszolgáltatások között, amely költséghatékony, ugyanakkor korszerű technikai színvonalon megvalósított informatikai megoldást kínál a települések honlapjának kialakítására és üzemeltetésére.

A települési portál célja

- az Internetről nyilvánosan elérhető módon - az önkormányzatra, valamint az általa nyújtott szolgáltatásokra, ügyintézésre vonatkozó információk strukturált, kereshető formában történő biztosítása az ügyfelek számára. Az ASP központ olyan szabványosított portálmegoldást ajánl az önkormányzatok számára,
amely alkalmazásával az önkormányzatok

• teljesíteni tudják az önkormányzati honlapokon történő tájékoztatásra és
nyilvánosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeiket;
• meg tudják valósítani saját hír- és információszolgáltatási szándékaikat,
• meg tudnak felelni a portált meglátogató állampolgárok és vállalkozások
elvárásainak (információk egységes, jól áttekinthető felületről, egyszerű
hozzáférési útvonalon elérhetők az érdeklődők számára);
• valamint meg tudnak felelni a kor informatikai, adatbiztonsági és arculati
kihívásainak.
A települési portálrendszer megoldás a fentiek megvalósítását tűzte célul.

Az ASP Települési portál olyan felületet nyújt az önkormányzatok számára, amely segítségével összegyűjtve jeleníthetnek meg híreket, információkat

• a településről,
• az önkormányzatról,
• a hivatalról,
• és az intézményekről.

2. Adatkezelés

A Települési portálokon nem történik személyes adatok kezelése.