Hírek

Elérhetőségek

Amit az idei sződligeti adózásról tudni kell

A törvény alapján a helyi adózás három fő rendszerelemre épül:

  • vagyoni típusú adók,
  • kommunális adók
  • helyi iparűzési adó.

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi adók fajtáit és mértékét nem eredeti jogalkotói hatáskörében, hanem felhatalmazás alapján megalkotott önkormányzati rendeletben állapíthatja meg. Így a helyi adóztatás kereteit és feltételeit biztosítja az önkormányzati rendelet. Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat működéséhez szükséges források jelentős részének beszedését, egyben más, az állam által ide delegált hatósági feladatokat is végez (gépjárművek adóztatása, adók módjára behajtandó köztartozások beszedése stb.)
Az önkormányzati adóhatóság címzettje a jegyző, feladat- és hatáskörét a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül az Adócsoporti apparátusa látja el.

Adónemek és azok mértéke Sződligeten:

Helyi iparűzési adó:   Folyószámla szám: 11742094-15394208-03540000

Az önkormányzat 1996. január 1. naptól vezette be a helyi iparűzési adót. Sződliget Nagyközség illetékességi területén az iparűzési adó mértéke 1,6 %.

Gépjárműadó:            Folyószámla szám: 11742094-15394208-08970000

Az adó alanya az a személy, aki a közúti közlekedési nyilvántartásról  szóló  1999.  évi  LXXXIV.  törvény  alapján  vezetett  járműnyilvántartásban  (a  továbbiakban:  hatósági nyilvántartás) az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel

Az  adó  alapja  személygépkocsi  és  motorkerékpár  esetén a  hatósági  nyilvántartásban  feltüntetett  teljesítményük,  kilowattban  kifejezve. 
Az  adó  mértékét  a  teljesítmény  és  a gépjármű gyártási évétől eltelt időhatározza meg.
 

Gyártási év Ft/kW
0-3. naptári évben      345 Ft
4-7. naptári évben  300 Ft
8-11. naptári évben  230 Ft
12-15. naptári évben 185 Ft
16. évtől         140 Ft

 

Építményadó:        Folyószámla szám: 11742094-15394208-02440000

 

Az építményadó kötelezettség kiterjed az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás, és nem lakás céljára szolgáló épületre, épületrészre (továbbiakban együtt: építmény),
továbbá a garázs céljára hasznosított és garázsként nyilvántartott építményekre.
Az adó alanya az, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa.

Az adózás alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az adó mértéke:
a) lakás esetén 250 Ft/m2
b) egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület, építmény esetén 400 Ft/m2, (minimum 1.000 Ft/év.)

Adófizetési határidők:
Az adóév március 16. napjáig az I. félévre előírt építményadót, a II. félévre előírtat pedig az adóév szeptember 15. napjáig kell teljesíteni.