Hírek

Elérhetőségek

Óvodai ellátás

Óvoda adatkezelési tájékoztatója kép- és hangfelvételről

Óvoda adatkezelési tájékoztatója kép- és hangfelvételről

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
A Sződligeti Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda (cím: 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12, képviseli: intézményvezető, elérhetőség: ovoda@szodliget.hu, tel: 06 27 590-230)
szervezője) mint az egyes, vendégek előtt is nyitva álló óvodai rendezvények szervezője és mint Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét és betartja a vonatkozó jogszabályokat, így az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-ei (EU) 2016/679 rendeletét az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR) is, amely 2018. május 25-től alkalmazandó. A következő adatvédelmi tájékoztatóból megismerheti az általunk végzett adatkezelést és az Önt megillető jogokat a GDPR szabályaival összhangban. Az adatkezelésére vonatkozó alapvető elvek és rendelkezések meghatározása és betartása érdekében az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak és hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Tovább »
Tájékoztató óvodai és bölcsödei beiratkozásról

Tájékoztató óvodai és bölcsödei beiratkozásról

Felhívás!
Óvodai Mini Bölcsődei beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre. A 2020. április 20-21-ére személyes megjelenésre meghirdetett óvodai beiratkozás a veszélyhelyzetre tekintettel módosul. Az Emberi Erőforrások Minisztere által a veszélyhelyzetre tekintettel kiadott7/2020.(III.25.) számú EMMI határozata alapján a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a következőképpen kell eljárni.

Tovább »
Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda

Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda

A Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda fenntartója Sződliget Nagyközség Önkormányzata. 175 férőhelyes, 7 csoporttal működő intézmény, melybe jelenleg 162 gyermek jár (2016.10.01-i adat) Az intézmény törvényi előírásoknak megfelelő működéséért az óvodavezető, Hanákné Durján Ilona felelős. A gyermekek nevelését, gondozását 15 fő óvodapedagógus, 7 fő képzett dajka és 2 fő szakképesítéssel rendelkező pedagógiai asszisztens látja el. Igény esetén logopédus, gyógypedagógus, illetve fejlesztőpedagógus foglalkozik a gyermekekkel.
OM azonosító: 032920

Cím: 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12.
Telefon/fax: 27/590-230, Mobil: 20/918-5019
E-mail: ovoda@szodliget.hu

Tovább »