Hírek

Elérhetőségek

Az önkormányzat feladatai

Önkormányzati hatósági jogkörben:

 • a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati ügyek előkészítése
 • a képviselő-testület döntések végrehajtása,
 • a képviselő-testülettel és annak bizottságaival kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása,
 • a kisebbségi önkormányzatok tájékoztatása, a vonatkozó adminisztratív feladatok ellátása,
 • a képviselő-testület és annak bizottságai részére meghatározott államigazgatási, hatósági ügyek előkészítése és végrehajtása,
 • polgárvédelmi és mozgósítási feladatok,
 • az önkormányzati intézmények irányítása és felügyelete,
 • a város költségvetésének előkészítése, végrehajtása, a pénzeszközökkel való hatékony és takarékos gazdálkodás, az intézmények finanszírozása,
 • a képviselő-testület által meghatározott hitelfelvétel, kötvény-kibocsátás, alapítvány létrehozása, közérdekű kötelezettségvállalás bonyolítása,
 • a költségvetésben meghatározott beruházások előkészítése, tervezése, szervezése,
 • az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonosi jogosítványok gyakorlása a képviselő-testület által meghatározott módon,
 • a vagyonnal való gazdálkodás, a képviselő-testület döntésének megfelelő adásvétel, csere, használati jogátengedése, haszonbérbe adás, bérbeadás, vagy lízing útján, továbbá a vagon megterhelése, a vállalkozásba való bevitel intézése, az önkormányzat szabályszerű gazdálkodásának biztosítása

Államigazgatási hatósági ügyek ellátása

A Polgármesteri Hivatal részletezett, szervezeti egységekhez (Osztályokhoz) rendelt feladatait a 7/2001. (IV.3.) számú képviselő-testületi rendelet (A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról) 3. számú melléklete (A Polgármesteri Hivatal ügyrendje, a köztisztviselők munkaköri leírása) és dolgozók munkaköri leírásai tartalmazzák.