Hírek

Elérhetőségek

Díszpolgári kitüntetésre javaslattétel

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2018. (III. 12. ) rendelete a nagyközségi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló rendelete értelmében Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Sződliget Díszpolgára címet adományoz annak, aki hozzájárult a nagyközség jó hírének növeléséhez, elősegítette a nagyközség gazdasági, művészeti, kulturális fejlődését, valamint helyi, országos, illetve nemzetközi viszonylatban elért kimagasló eredményével öregbítette a nagyközség hírnevét.

 

A kitüntetés adományozását kezdeményezheti:

- a polgármester

- a képviselő-testület tagjai és bizottságai

- a nagyközségben működő társadalmi szervezetek

- a nagyközségben bejelentett lakóhellyel rendelkező lakók

Az adományozásra vonatkozó javaslatoknak tartalmaznia kell:

  1. a cím adományozására javasolt személy nevét, lakóhelyét,
  2. az életét, illetve munkásságát és annak eredményeit, érdemeit bemutató részletes indokolást.

Kérem a javaslatokat 2018. június 11. napjáig szíveskedjenek eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba.

Sződliget, 2018. június 1.

                                                                               Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete