Hírek

Elérhetőségek

Házi segítségnyújtás

Szociális gondozónők Sződligeten

Sebőkné Mikó Lilla Tel: 20/918-5397

Fogarasiné Szemeti Viktória Tel: 20/918-4278

A Gondozási Központ Sződliget Nagyközségben látja el a házi segítségnyújtás gondozási feladatait.

 

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

Biztosítani kell a házi segítségnyújtás keretében az alábbiakat:

  • az alapvető gondozási és ápolási feltételek ellátása
  • az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való segítségnyújtást
  • megelőzni a veszélyhelyzetek kialakulását, azok elhárításában közreműködni
  • a segítségnyújtásban részesülőnek a környezetével aló kapcsolattartását segíteni

Sződliget Nagyközségben a házi segítségnyújtási feladatok a személyi gondozást és a szociális segítést 2 fő szociális gondozónő látja el a hétköznapokon 8.00-16.30 óra között. A településen jelenleg 18 fő részére biztosítható ez az ellátási forma.

Az házi segítségnyújtásért, gondozásért az ellátási díj mérséklésére, illetve elengedésére a kérelem és igazolások tekintetében a polgármester jogosult!

Vácrátót Községben a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ biztosítja a házi segítségnyújtási feladatokat és biztosít szociális étkeztetést!

Weboldal...

Intézményvezető: Nagyné Gódor Csilla: 70/931-0966
Szociális étkezés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, hajléktalanok nappali melegedője szakmai vezető: Magyar Barbara: 70/931-0967