Hírek

Elérhetőségek

Közmeghallgatás környezetvédelmi engedély módosítás ügyében - időpontváltozás

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) nevében a Trenecon Tanácsadó és Tervező Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.) által benyújtott kérelemre az M2 gyorsforgalmi út Budapest Vác közötti szakasz létesítésére a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (névváltozás folytán 2020. március 1. napjától Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, a továbbiakban: Kormányhivatal)

2018. november 20. napján kelt, PE/KTFO/4486-62/2018. számú határozatával a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan kiadott környezetvédelmi engedély módosítása ügyében  a Kormányhivatal előtt PE/KTFO/282/2020. számon indult közigazgatási hatósági eljárás vonatkozásában a Kormányhivatal az alábbi tájékoztatást adja:
A 143/2020. Korm. rendelet szerint:

4. (1) A közigazgatási hatósági eljárásban a közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül, az e §-ban foglaltak szerint kell megtartanj.
Mindezek alapján az eljárás során a Kormányhivatal a 2020. március 23. napján kelt közleményében szereplő időpontról

(2020. június 4.) a közmeghallgatás időpontját 2020. május 27. napjára módosítja.