Hírek

Elérhetőségek

Megtartotta alakuló ülését az új képviselő-testület

Október 22-én, a Községházán megtartott ünnepélyes ülésen megalakult Sződliget Nagyközség Önkormányzat október 13-án megválasztott képviselő-testülete.

A korelnöki köszöntő és a megválasztott polgármester által javasolt napirendi sor elfogadása után a Himnusz dallamai csendültek fel, majd Nagy Péter, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a jogerős választási eredményt. Eszerint immár harmadszor lett

Juhász Béla Sződliget polgármestere.

A kétharmados arányban megválasztott településvezető ugyanúgy a Tiszta Forrás Szövetség jelöltje volt, mint a nagy fölénnyel bizalmat kapó képviselőjelöltek:

Bácskai Edit,  Szilágyi Krisztina,  Takács Zsuzsa,  Kékesi Gábor,  Korbuly Levente és  Sipos Gergő.

A képviselői eskü letétele és a szükséges okiratok aláírása után a megválasztott testületi tagok átvették a megbízólevelüket. Ezt követően Juhász Béla polgármester tette le az esküt és kapta meg az ismét öt esztendőre szóló megbízást. A testület ezt követően úgy döntött, hogy nem módosítja az érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzatot. Meghatározásra került a törvényi előírások által rögzített polgármesteri javadalmazás mértéke, majd nyílt ülésen megválasztották a

Pénzügyi Bizottság elnökét (ismét Bácskai Editet), valamint a képviselői és külsős tagságát.

Polgármesteri javaslatra a társadalmi alpolgármesterré – a szabályok szerint titkos szavazás útján – Kékesi Gábort választotta a testület, majd meghatározták az ő tiszteletdíját és költségtérítését is. Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ezután egyhangú voksolással úgy döntött, hogy folytatni kívánja a Vácrátóttal közös önkormányzati polgármesteri hivatal működtetését.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás delegáltjának Juhász Bélát (akadályoztatása esetén Kékesi Gábort) választották meg.

Az alakuló ülés záró napirendjeként dr. Törőcsik Edit jegyző ismertette az összeférhetetlenségi és a vagyonnyilatkozat leadásával összefüggő képviselői kötelezettségeket.

 

Videó felvétel az alakuló ülésről: https://youtu.be/tz0D7M2dVaA