Hírek

Elérhetőségek

Polgármesteri rendelet a 2019. évi költségvetésről

Sződliget Nagyközség Polgármesterének
4/2020. (VI.8.) rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról
és a pénzmaradvány elszámolásról

A 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotom: