Hírek

Elérhetőségek

Szociális célú tűzifa támogatás 2024.

Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2024. (IV. 15. ) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 2.2.1. pont alapján alapján valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.} (l) Sződliget Nagyközség Önkormányzata térítésmentesen szociális célú tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Sződliget községben bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.