Hírek

Elérhetőségek

A Sződligeti Választási Bizottság 22/2019. (X.13.) számú határozata

A Sződligeti Választási Bizottság a Fenyvesi Boldizsár által a Tiszta Forrás Szövetség ellen benyújtott kifogást megvizsgálva, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 215. § c) pontja alapján a

kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Pest Megyei Választási Bizottsághoz címezve, a
Sződligeti Helyi Választási Bizottságnál lehet benyújtani.

(2133 Sződliget, Szent István u. 34-36., Fax: (06 27) 590-095, hivatal@szodliget.hu).

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október 16-án 16.00 óráig megérkezzen.

Indokolás:

(a csatolmány szerin)

Csatolmány(ok):