Hírek

Elérhetőségek

Telefonkönyv

Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal

Tel: 27/590-095, 27/590-096,  27/590-236
Tel:/Fax: 27/590-236
2133 Sződliget, Szent István u. 34-36.

Vácrátóti Kirendeltség

Tel: 28/360-012
2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.

 

Név Szakterület Telefonszám Mellék E-mail cím
 Juhász Béla  Polgármester 20/918-6406 101 polgarmester@szodliget.hu
 Dr. Törőcsik Edit  Jegyző, anyakönyvi ügyek 20/203-1356 111 jegyzo@szodliget.hu
 Petényi Éva  Hagyaték, Szoc.ügyek, Iktatás 20/397-4062 112 iktato@szodliget.hu
 Balázsovitsné Kovács Eszter  Ker. tevékenység, lakcím ügyek 20/928-2401 102 hivatal@szodliget.hu
 Mikes Judit  Pénzügyi Csoport Vezetője 20/918-7485 106 penzugy@szodliget.hu
 Nagy Lenke  Pénzügyek, pénztáros 20/802-7857 107 penzugy@szodliget.hu
 László Zoltán  Adóügyek 20/932-7487 104 ado@szodliget.hu
 Rutkay Éva  Műszaki ügyek 20/918-8516 109 muszak@szodliget.hu
 Soós Takács Szilvia  Adóügyek 20/918-5042 103 ado@szodliget.hu
 Szeidl-Szabó Judit  Pénzügyek 20/918-5664 114 penzugy@szodliget.hu
 Mikes Bernadett  Pénzügyek ------------------ 114 penzugy@szodliget.hu
 Lőrincz Éva  Pénzügyek 20/918-7029 114 penzugy@szodliget.hu
 Fövenyessy Petra  Gondi. központ, mb. vezetője 30/485-9298 113 gyermekjoleti@vacratot.hu
 Kucsora István  Gondozás, családsegítés 70/469-7543 113 gondozási@szodliget.hu
 Matyó Anikó  Aljegyző 70/374-7262 --- vacratotph@vacratot.hu

 

Intézmények

Gárdonyi Géza Ált. Iskola Rákóczi u. 1-3. 27/590-085   titkarsag@gmail.com
Simonné Kelemen Mária Igazgató 30/715-7661   s.marika@upcmail.hu
Hegyi Rózsa Iskolatitkár 30/715-7839   titkarsag.gardonyi@gmail.com

 

Csemeteliget
Napközi Otthonos Óvoda
Vörösmarty u. 8-12. 27/590-230   ovoda@szodliget.hu
Hanákné Durján Ilona Óvodavezető 30/485-9348   ovodavezeto@szodliget.hu
Helembainé Haris Judit Óvodavezető helyettes 20/481-4094   ovodavezeto@szodliget.hu
Kolozsi Ferencné Marika Óvodatitkár 20/915-8925   ovoda@szodliget.hu
Ritzl Józsefné Kriszti Élelmezésvezető 20/915-8925   szligetovoda@gmail.com

 

Közösségi Ház Szt. István u. 21. 27/504-058   kovacscris@freemail.hu
Tóthné Kovács Krisztina Szakmai vezető 27/504-058   kovacscris@freemail.hu

 

Egészségház Tinódi utca 18-20.      
Dr. Barta Györgyi körzeti orvos 27/352-067   drbartabt@upcmail.hu
Dr. Sipos Lajos körzeti orvos 27/352-088   drsipos.l@upcmail.hu
Dr. Dobó Katalin fogorvos 27/352-835    
Dr. Bíró Emőke gyermekorvos 27/352-543   biroemoke1@gmail.com

 

Védőnői Szolgálat Tinódi u. 20. 27/352-445   vedono.szodliget@gmail.com
Hegedűsné Uhrin Ágnes Védőnő 1. körzet 30/419-0487   vedono.szodliget1@gmail.com
Müllerné Derzsy Mónika Védőnő 2. körzet 30/419-0340   vedono.szodliget@gmail.com

 

Temetőgondnok        
Bulyáki Gábor Temetőgondnok 20/918-5842    

 

Körzeti megbízott        
Győrffy Szabolcs Körzeti megbízott 20/917-2558    

 

Falugondnok        
Bányavári Pál Falugondnok 20/942-2218    

 

Jogi képviselő        
Dr. Almási Csaba Ügyvéd 30/311-3845    

 

Polgárőrség        
Kovács István Polgárőr 30/621-4719    

 

Hiba bejelentések:        
Közvilágítás : Ügyfélfogadási időben 27/590-095   hivatal@szodliget.hu
Szemétszállítás: Ügyfélfogadási időben 27/590-095   hivatal@szodliget.hu