Hírek

Elérhetőségek

Telefonkönyv

Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal

Tel: 27/590-095, 27/590-096,  27/590-236
Tel:/Fax: 27/590-236
2133 Sződliget, Szent István u. 34-36.

Vácrátóti Kirendeltség

Tel: 28/360-012
2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.

 

Név Szakterület Telefonszám Mellék E-mail cím
 Juhász Béla  Polgármester 20/918-6406 101 polgarmester@szodliget.hu 
 Dr. Törőcsik Edit Julianna  Jegyző, anyakönyvi ügyek 20/203-1356 111 jegyzo@szodliget.hu 
 Balázsovitsné Kovács Eszter  Ker. tevékenység-, lakcím-,
  szociális ügyek
20/928-2401 102 hivatal@szodliget.hu 
 Mikes Judit  Pénzügyi Csoport Vezetője 20/918-7485 106 penzugy@szodliget.hu 
 Nagy Lenke  Pénzügyek, pénztáros 20/802-7857 107 penzugy@szodliget.hu 
 Gerencsér Lívia  Műszaki ügyek 20-918-8516 114 muszak@szodliget.hu 
 Harkácsi Margit  Főépítész 20/977-6953 114 foepitesz@szodliget.hu 
 Soós Takács Szilvia  Adóügyek, iktatás 20/918-5042 103 ado@szodliget.hu 
 Szeidl-Szabó Judit  Pénzügyek 20/918-5664 109 penzugy@szodliget.hu 
 Mikes Bernadett  Pénzügyek 30/918-5042 109 penzugy@szodliget.hu 
 Lőrincz Éva  Pénzügyek 20/918-7029 109 penzugy@szodliget.hu 
 Turi Angelika  Adó-, hagyaték-, anyakönyv ügyek 27/590-095 104 ado@szodliget.hu 
 Kucsora István  Gondozás, családsegítés 70/469-7543 115 gondozasi@szodliget.hu 
 Kiss Vivien Rebeka  Gondozás, családsegítés 30/485-9298 115 gondozasi@szodliget.hu 
 Matyó Anikó  Aljegyző 70/374-7262 --- vacratotph@vacratot.hu 

 

Intézmények

 Gárdonyi Géza Ált. Iskola  Rákóczi u. 1-3. 27/590-085   titkarsag@gmail.com 
 Simonné Kelemen Mária  Igazgató 30/715-7661   s.marika@upcmail.hu 
 Hegyi Rózsa  Iskolatitkár 30/715-7839   titkarsag.gardonyi@gmail.com 

 

 Csemeteliget
 Napközi Otthonos Óvoda
Vörösmarty u. 8-12. 27/590-230   ovoda@szodliget.hu 
 Hanákné Durján Ilona  Óvodavezető 30/485-9348   ovodavezeto@szodliget.hu 
 Sallainé Horváth Zsuzsanna  Óvodavezető helyettes 20/481-4094   ovodavezeto@szodliget.hu 
 Kolozsi Ferencné Marika  Óvodatitkár 20/915-8925   ovoda@szodliget.hu 
 Springer Eszter  Élelmezésvezető 20/915-8925   szligetovoda@gmail.com 

 

 Gondozási Központ

 Szent István u. 34-36.      
Kucsora István  MB. Intézményvezető  70/469-7543    gondozasi@szodliget.hu 
         
Kiss Vivien Rebeka  Családsegítő  30/485-9298    gondozasi@szodliget.hu 
 Ügyfélfogadás:  Hétfő:    8:00 - 17:30-ig      
   Szerda: 8:00 - 16:30-ig      
   Péntek: 8:00 - 12:00-ig      
 Gurdon Katalin  Pszichológus  31/780-6559    
 Ügyfélfogadás:  Telefonon egyeztetett időpontban      

 

 Közösségi Ház és Könyvtár  Szent István u. 29. 27/504-058   konyvtar@szodliget.hu 
 Belán Tibor  Szakmai vezető 20/917-2558   kultura@szodliget.hu

 

 Egészségház  Tinódi utca 18-20.      
 Dr. Szij Marianna  körzeti orvos 27/352-067   drszijbt@drszijpraxis.hu 
 Dr. Szij Marianna  körzeti orvos 20/3573540    
 Dr. Sipos Lajos  körzeti orvos 27/352-088   lajos.drsipos@gmail.com 
 Dr. Dobó Katalin  fogorvos 27/352-835   dobofog@gmail.com 
 Dr. Bíró Emőke  gyermekorvos 27/352-543   biroemoke1@gmail.com 

 

 Védőnői Szolgálat  Tinódi u. 20. 27/352-445   vedono.szodliget@gmail.com 
 Hegedűsné Uhrin Ágnes  Védőnő 1. körzet 30/5040-870   vedono.szodliget1@gmail.com 
 Müllerné Derzsy Mónika  Védőnő 2. körzet 30/5053-438   vedono.szodliget@gmail.com 

 

 Temetőgondnok        
 Bulyáki Gábor  Temetőgondnok 20/918-5842    

 

 Körzeti megbízott        
 Bodnár Gergő   Körzeti megbízott 70/492-0727    

 

 Falugondnok        
 Bányavári Pál  Falugondnok 20/942-2218    

 

 Jogi képviselő        
 Dr. Almási Csaba  Ügyvéd 30/311-3845    

 

 Polgárőrség        
 Kovács István  Polgárőr 30/621-4719    

 

 Hiba bejelentések:        
 Közvilágítás :  Ügyfélfogadási időben 27/590-095   hivatal@szodliget.hu 
 Szemétszállítás:  Ügyfélfogadási időben 27/590-095   hivatal@szodliget.hu