Hírek

Elérhetőségek

Településképi Arculati Kézikönyv

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján minden településnek el kell készíteni a teljes közigazgatási területére kiterjedő, új településképi rendeletét, illetve az alátámasztó munkarészét, a Településképi Arculati Kézikönyvet.

A Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) elkészítésének célja, hogy Sződliget települési értékeinek bemutatásán keresztül  tárja  fel  a  település  szépségeit,  értékeit  és  hívja  fel  lakosságának  figyelmét  az  épített  és  táji  környezet  kiemelkedő értékeire.
Meghatározza a településképi jellemzőket, településrészek arculati jellemzőit és értékeit, a minőségi formálásra vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez  illeszkedő  építészeti  elemeket.  

Elkészítésével,  annak ajánlásaival a településen élők számára szeretnénk iránymutatást adni személyes álmaik és építési szándékuk minél jobb színvonalú megvalósításához.
A részletes anyagban a település bemutatása és örökségeinek számbavétele után a terület meghatározó karakterének, jellemzőinek bemutatása következik.

Ezután ajánlásokat, építészeti útmutatót találhatunk benne, külön sorolva a történeti településmagra, a kertvárosi jellegű részre és a lakóparkra vonatkozó vonásokat.
Majd az építkezések szempontjából, azok részleteibe menő ajánlásokat fogalmaz meg, mind az egyedi, mind a közterületi fejlesztések szempontjából.

Sződliget Településképi Arculati Kézikönyve letölthető a mellékletből.

Csatolmány(ok):