Hírek

Elérhetőségek

Gyermekvédelmi és jóléti szolgáltatások

Gyermekvédelem

A család-és gyermekjóléti szolgálat egy szociális alapellátási forma, mely személyes gondoskodást nyújtó ellátás a működési területén élő teljes lakosság, illetve a szociálisan rászorultak részére.

Célja: A működési területén elő szociális és mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok vonatkozásában az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése.

Feladata: A családok és gyermekek érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik.

Alapellátás keretében biztosítani kell:

  • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást
  • az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését
  • a családok segítését, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését
  • nyári táborok, közös programok szervezését
  • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását.
  • adományok közvetítése
  • hivatalos ügyintézéshez segítségnyújtása
  • humán jellegű civil kezdeményezések elősegítése, felkarolása
  • pszichológiai tanácsadás

A családsegítő munkatársak a szociális munka eszközeivel és módszereivel hozzájárulnak az egyének, családok, csoportok és közösségek jólétéhez, fejlődéséhez és szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

Pszichológiai tanácsadás: Hétfői napokon 15.30-17.30 óra között, időpont egyeztetéssel, mindkét településen szükség szerint!

Időpont egyeztetés: 30/485-9298

Tanácsadó: Gurdon Katalin pszichológus

A család-és gyermekjóléti szolgálat és a pszichológiai tanácsadás térítésmentesen vehető igénybe!

A Család –és Gyermekjóléti Szolgálatunk munkáját a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásaival segíti, illetve együttműködünk a családok segítése, ellátása érdekében erről is olvashatnak honlapunkon!