Hírek

Elérhetőségek

Gyermekvédelmi és jóléti szolgáltatások

Gyermekvédelem

A család-és gyermekjóléti szolgálat egy szociális alapellátási forma, mely személyes gondoskodást nyújtó ellátás a működési területén élő teljes lakosság, illetve a szociálisan rászorultak részére.

Célja: A működési területén elő szociális és mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok vonatkozásában az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése.

Feladata: A családok és gyermekek érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik.

Alapellátás keretében biztosítani kell:

  • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást
  • az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését
  • a családok segítését, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését
  • nyári táborok, közös programok szervezését
  • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását.
  • adományok közvetítése
  • hivatalos ügyintézéshez segítségnyújtása
  • humán jellegű civil kezdeményezések elősegítése, felkarolása
  • pszichológiai tanácsadás

A családsegítő munkatársak a szociális munka eszközeivel és módszereivel hozzájárulnak az egyének, családok, csoportok és közösségek jólétéhez, fejlődéséhez és szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

Pszichológiai tanácsadás

Pszichológiai tanácsadás előre egyeztetett időpontban online formában van lehetőség. Szükséges technikai feltételeket
a Gondozási Központ (Sződliget, szent István utca 34-36) Irodájában tudjuk biztosítani.

Időpont egyeztetés: 06-31-780-6559

Tanácsadó: Gurdon Katalin pszichológus

A család-és gyermekjóléti szolgálat és a pszichológiai tanácsadás térítésmentesen vehető igénybe!

A Család –és Gyermekjóléti Szolgálatunk munkáját a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásaival segíti, illetve együttműködünk a családok segítése, ellátása érdekében erről is olvashatnak honlapunkon!

Link: https://vcsgyk.hu/csalad-es-gyermekjoleti-kozpont/