Hírek

Elérhetőségek

Helyi hírek

Sződliget Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Sződliget Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Tisztelt Érdeklődők!
Elkészült Sződliget Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programja (HEP), amelyet a mai napon nyilvánosságra hozok.
Tisztelettel: dr.Törőcsik Edit jegyző HEP referens

Tovább »
Hulladékgyűjtési rend 2019. 04-06.

Hulladékgyűjtési rend 2019. 04-06.

 Hulladékgyűjtési rend áprilistól - június végéig

a következőképpen alakul:

Tovább »
Külföldi nyári táborozás II.

Külföldi nyári táborozás II.

Tisztelt Pályázók!
Örömmel fogadtuk jelentkezéseiket a lettországi - rujienai - táborozási lehetőségre. Tekintettel arra, hogy igen komoly érdeklődés mutatkozik a program iránt, nagyszámú pályázat érkezett, szükségesnek tartom, hogy a jelentkezők egy második fordulós feladatban is bizonyítsák rátermettségüket, tudásukat. Kérem a pályázókat, hogy készítsenek egy pps prezentációt, amelyben angol nyelven mutatják be hazájukat, Magyarországot. A pályázati anyag hossza legfeljebb 10 kép legyen.

Tovább »
Bírósági ülnökök 2019. évi választása

Bírósági ülnökök 2019. évi választása

BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK 2019. ÉVI VÁLASZTÁSÁRÓL
Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák -ülnökök- is részt vesznek az ítélkezésben. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 201 1. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 216. § (l) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ülnökök megbízása 4 évre szól. A legutóbbi ülnökválasztásra 2015. évben került sor, akiknek a megbízatása ez évben, az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.
.... bővebben a mellékletekben.

Tovább »
Közlemény a 2019. évi óvodai és mini bölcsődei beiratkozás rendjéről

Közlemény a 2019. évi óvodai és mini bölcsődei beiratkozás rendjéről

KÖZLEMÉNY

A 2019. évi óvodai és mini bölcsődei beiratkozás rendjéről

a Sződligeti Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde a 2019/2020. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket:

Tovább »
Tiszta udvar rendes ház pályázat meghirdetése

Tiszta udvar rendes ház pályázat meghirdetése

„TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ”
A pályázaton részt vehet minden olyan sződligeti ingatlantulajdonos, akinek - saját véleménye, vagy az Idősek Tanácsának ajánlása alapján - ingatlana és az azt szorosan körbevevő közterület (az ingatlan telekhatára és a közút szegélye közötti területet), rendezett és esztétikus.
- A pályázaton résztvevők vállalják, hogy a Idősek Tanácsa alkalmanként bejárja az ingatlant (a lakóépület belsejét kivéve) és ott fotókat készítenek.
- A pályázatot Idősek Tanácsa 1-10-es skálán pontozza az alábbi főbb szempontok szerint:

Tovább »
Sződliget Nagyközség Önkormányzatának tájékoztatója a hulladék szállításról.

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának tájékoztatója a hulladék szállításról.

Tisztelettel kérjük a sződligeti polgárokat, hogy településünk tisztasága érdekében a korábban tapasztalt együttműködéssel segítsék elő a továbbiakban is zöldhulladék elszállítását.
Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a szolgáltatással kapcsolatos problémákkal, kérdésekkel ne a sződligeti önkormányzatot, vagy hivatalt, hanem a gyorsabb megoldás érdekében közvetlenül a szolgáltatót keressék.
A Zöld Híd Kft. zöldhulladék-begyűjtéssel kapcsolatos felhívása teljes terjedelemben a hivatalos önkormányzati honlapon (szodliget.hu) érhető el.

Tovább »
Polgármesteri tájékoztató a Zöld Híd B.I.G.G. NKft. részéről

Polgármesteri tájékoztató a Zöld Híd B.I.G.G. NKft. részéről

Tisztelt Polgármester Asszony és Polgármester Úr!

Ígéretemhez híven, elkészült a soron következő tájékoztató levelem, mely keretein belül engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket néhány fontos intézkedésem eredményéről, mely közvetlenül érinti Önöket és a régióban élő lakosokat.
Elkészítettük a Zöld Híd B.I.G.G. NKft. 2019. évi lomtalanítási stratégiáját, mely a korábbi megszokott gyakorlathoz képest, ügyfélközpontúbb és környezettudatosabb elveken alapul. Az új rendszer bevezetése nagy kihívás lesz Társaságunk számára, de hosszú távon megtérül a ma befektetett energia.

Mellékletben továbbítom a stratégia részleteit tartalmazó lakossági tájékoztatót kiegészítve a települések beosztási tervével és a lomtalanítási jelentkezési lapot.

Tovább »
Pályázati kiírás a Sződligeti Horgásztó bérbevételére.

Pályázati kiírás a Sződligeti Horgásztó bérbevételére.

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2019. (III. 8.) határozata alapján Sződliget Nagyközség Önkormányzat bérbevételre hirdeti - versenytárgyaláson -
A Sződliget község területén a Külterület, 049/3 hrsz. alatt található 0,5 ha nagyságú tó haszonbérletére. Az ingatlan jellemzői: Térmérték: 5.000 m2 terület. Az ingatlan nincs ellátva közművekkel. Az elfogadott Településszerkezeti Terv és a HÉSZ szerint a besorolása: Ev – Védelmi erdők

Tovább »
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁMOGATÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS támogatásra

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet a sződligeti székhellyel működő klubok, alapítványok, egyesületek,
és más non-profit szervezetek és szerveződések, - a továbbiakban: pályázó – részére,
a céljaik megvalósítását segítő önkormányzati támogatás elnyerése céljából.

Tovább »