Hírek

Elérhetőségek

Képviselő - testületi ülés

Képviselő - testületi ülés
Dátum
Helyszín
Sződligeti Közösségi Ház, Sződliget, Szent István u. 29.
Szervező
Juhász Béla polgármester

 

 

M E G H Í V Ó

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. november 9. napján 16.00 órakor
Képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helyszín: Sződligeti Közösségi Ház, Sződliget, Szent István u. 29.

Napirend

1/a Sződliget Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. n. évi átcsoportosítása
 
                                                                                                                 Előterjesztő: Juhász Béla polgármester
    
1./b Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

                                                                                                                 Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

2./ Sződliget Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési terve
 
                                                                                                                 Előterjesztő: dr. Törőcsik Edit jegyző

3./ Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása

                                                                                                                Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

4./ Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde módosított Szakmai Programja

                                                                                                               Előterjesztő: Hanákné Durján Ilona intézményvezető

5./ Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról
                                                                                                               Előterjesztő: Juhász Béla polgármester
 

6./ Juhász Béla Polgármester Úr jutalmazása
                                                                                                              Előterjesztő: Bácskai Edit képviselő

7./ Egyebek

 

Sződliget, 2018. október 31.      

 

Juhász Béla polgármester
 

 

 

 

Az esemény helyszíne térképen