Hírek

Elérhetőségek

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Meghívó Képviselő-testületi ülésre
Dátum
Helyszín
Sződliget Közösségi Ház
Szervező
Polgármester

 

M E G H Í V Ó

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 18. napján 16.00 órakor Képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helyszín: Sződligeti Közösségi Ház, Sződliget, Szent István u. 29.

Napirend:

1./ Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2019.(I. …)    
     önkormányzati rendelete a településfejlesztési koncepció, településrendezési eszközök,   
     településképi rendelet, arculati kézikönyv elfogadására és módosítására vonatkozó  
     partnerségi egyeztetési rendeletéről
                                                                                                                               Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

2./ Beszámoló a képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásáról
                                                                                                                               Előterjesztő: Juhász Béla polgármester
    
3./ Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2018. évi tevékenységéről
                                                                                                                              Előterjesztő: Bácskai Edit bizottsági elnök
    
4./ A Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkaterve
                                                                                                                              Előterjesztő: Bácskai Edit bizottsági elnök
    
5./ Sződliget Nagyközség saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből   
     eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre várható összegének
     meghatározása
                                                                                                                              Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

6./ Önerő biztosítása a „PM_CSAPVÍZGAZD_2018” kóddal ellátott pályázathoz
 
                                                                                                                             Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

7./A  „PM_CSAPVÍZGAZD_2018” kóddal ellátott pályázat pályázati dokumentáció elkészítőjének
         kiválasztása
                                                                                                                             Előterjesztő: Juhász Béla polgármester
8./ Egyebek
 

Sződliget, 2019. január 11.     

                                                                                                                    Juhász Béla sk.
                                                                                                                    polgármester

 

Az esemény helyszíne térképen