Hírek

Elérhetőségek

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet a Csemeteliget Napközi Otthonos Óvodába

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű Előreláthatólag 3 év-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2133 Sződliget, Vörösmarty utca 8-12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint. A pedagógiai programmal való azonosulás.
A gyermekek testi, szellemi, lelki fejlődésének elősegítése, testi épségének megóvása, erkölcsi védelme, személyiségük fejlesztése.
A szülőkkel való korrekt kapcsolattartás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, munkakörre vonatkozó
         foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

 

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű problémamegoldás, szakmai együttműködés, elkötelezettség, szakmai felelősségvállalás.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Motívációs levél, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolatai. 3 hónapnál nem régebbi
         erkölcsi bizonyítvány, vagy annak kérelmezését igazoló dokumentum másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hanákné Durján Ilona nyújt, a 30/485-9348 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével
         (2133 Sződliget, Vörösmarty utca 8-12. ).
         Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 76/2018 ,
         valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

 

•         Elektronikus úton Hanákné Durján Ilona részére a ovoda@szodliget.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Sződliget Nagyközség Önkormányzat weblapja
 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  2018. július 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Az eredeti pályázati kiírás ide kattintva megtekinthető