Hírek

Elérhetőségek

Terület bérbeadása versenytárgyaláson

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2018. (X. 12.) határozata Sződliget Nagyközség Önkormányzat bérbevételre hirdeti - versenytárgyaláson -

A Sződliget, 1225/1 hrsz-ú ingatlanon a megépült árvízvédelmi gát, a Kis-rét és az Üvegház étterem mögötti hajótároló által határolt
2.600 m2-nyi területet.

 

 

Az ingatlan jellemzői:
Térmérték: 2.600 m2 terület
Az ingatlan nincs ellátva közművekkel.
Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási megnevezése "kivett udvar, egyéb épület”.
Az elfogadott Településszerkezeti Terv és a HÉSZ szerint a besorolása:
Kszkp. - Szabadidőközpont, különleges terület