Hírek

Elérhetőségek

Bedölhet a szemétszállítás?

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester úr!

115 települést ellátó regionális hulladékgazdálkodási közszolgáltatóként, új - nem jogutód gazdasági társaságként - 2017. április elsején vettük át a térség hulladékgazdálkodási feladatainak ellátását a Zöld Híd Régió Nkft.-től.

A társaság. első tört gazdasági évét is jelentős vesztességgel zárta. a második gazdasági év (2018) féléig - megközelítőleg 300 millió Ft veszteség került felhalmozásra.
 A 2010-ben rendszerbe állított új hulladék begyűjtő jármű állomány műszaki állapota a 2012-től fokozatosan elmaradó karbantartások, felújítások révén drámai módon leromlott.
A társaságok. a közszolgáltatás fenntartása érdekében kényszerűen a jobb állapotú járművek több műszakba állításával. terhelésével válaszollak az egyre nagyobb ellátási területre, megnövekedő feladatokra. egyúttal növekvő forráshiányra.

A közbeszerzési eljárásokon keresztül bérelt, használt járművek. már megérkezésükkor sem voltak jó műszaki állapotban.
Mára odáig jutottunk. hogy a jelenlegi járműállomány nem képes kiszolgálni az ellátási területet sem mennyiségi, sem minőségi. (üzembiztonsági) értelemben.
E folyamatot látva voltam kénytelen meghozni azt a korábbi ügyvezetői döntést is. hogy a megszokott lomtalanítások felfüggesztése szükséges.

További részletek a csatolmányban...

 

Csatolmány(ok):