Hírek

Elérhetőségek

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Meghívó Képviselő-testületi ülésre
Dátum
Helyszín
Sződligeti Közösségi Ház
Szervező
Juhász Béla polgármester

 

M E G H Í V Ó

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 8. napján 16.00 órakor Képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helyszín: Sződligeti Közösségi Ház, Sződliget, Szent István u. 29.

 

 

Napirend:
 

 

1./  Az önkormányzat 2019. évi költségvetése (rendelet)

                                                                                                               Előterjesztő: Juhász Béla  polgármester

2./ Sződliget település közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére kijelölt      közszolgáltatóval kötendő megállapodás és a közszolgáltatás tartalmáról szóló rendelet elfogadása.

                                                                                           Előterjesztő: Juhász Béla polgármester
 

3./Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének …../2019. (………………...) önkormányzati rendelete a közterület használatáról
 

                                                                                                               Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

4./ Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása

                                                                                                               Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

5./ HÉSZ módosítás – Partnerségi egyeztetés és véleményezési szakasz lezárása
 

                                                                                                               Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

6./ Döntés a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról – a jegyző és a foglalkoztatott   

     köztisztviselők vonatkozásában

                                                                                                               Előterjesztő: dr. Törőcsik Edit jegyző

7./ Háziorvosok, házi gyermekorvos, fogorvos és védőnői szolgálat tevékenységéről szóló tájékoztató
 

                                                                                                               Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

8./ A Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi zárva tartása

                                                                                                               Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

9./ Csoportos energia beszerzés

                                                                                                               Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

10./ Könyvvizsgáló kiválasztása a 2019. évre

                                                                                                               Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

11/ Javaslat korszerűsített vízkorlátozási terv elfogadására

                                                                                                               Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

12./ Egyebek

 

 

Sződliget, 2019. február 1.    

 

                                                                                                                    Juhász Béla polgármester

Az esemény helyszíne térképen