Hírek

Elérhetőségek

MEGHÍVÓ Képviselő-testületi ülésre

MEGHÍVÓ Képviselő-testületi ülésre
Dátum
Helyszín
Közösségi Ház, Sződliget Szent István u. 29.
Szervező
Juhász Béla polgarmester

 

M E G H Í V Ó

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. június 14. napján 16.00 órakor
Képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helyszín: Sződligeti Közösségi Ház, Sződliget, Szent István u. 29.

 

Napirend:

1./ Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének   /2019. (VI.   .)    
     önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok     
     igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítása
                                                                                                                                                               Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

2./ Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat     
     képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett
     intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
                                                                                                                                                               Előterjesztő: Juhász Béla polgármester
3./ Szándéknyilatkozat háziorvosi szerződés ügyében
                                                                                                                                                               Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

4./ Beszámoló a Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
                                                                                                                                                               Előterjesztő: dr. Törőcsik Edit jegyző

5./ Beszámoló a Közösségi Ház működéséről                                                                                 
                                                                                                                                                               Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

6./ Beszámoló a Sződligetért Közalapítvány működéséről
                                                                                                                                                               Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

7./ Beszámoló a helyi adóbevételekről és kintlévőségekről
                                                                                                                                                               Előterjesztő: dr. Törőcsik Edit jegyző

8./ Útépítési munkák malom és Hunyadi utcában – kivitelező kiválasztása
                                                                                                                                                               Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

9./ Bagolyvár épületében található iskolai konyha felújítása
                                                                                                                                                               Előterjesztő: Juhász Béla polgármester
10/ Sződliget 1794/27 hrsz-ú ingatlan értékesítése
                                                                                                                                                               Előterjesztő: Juhász Béla polgármester
11/Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde kérése
                                                                                                                                                               Előterjesztő: Juhász Béla polgármester
12/Rujienai nemzetközi tábor utaztatási költsége
                                                                                                                                                               Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

13/ Egyebek
 

Zárt ülés

1./ Katedra Díj adományozása  
                                                                                                                                                              Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

2./ Sződliget Kiváló Tanulója cím adományozása
                                                                                                                                                              Előterjesztő: Juhász Béla polgármester                                                    

3./ néhai Pitlik Gyuláné saját halottá nyilvánítása
                                                                                                                                                              Előterjesztő: Juhász Béla polgármester                                        

 

Sződliget, 2019. június 07.

  
Juhász Béla polgármester

Az esemény helyszíne térképen