Hírek

Elérhetőségek

MEGHÍVÓ Képviselő-testületi ülésre

Sződliget Nagyközség Önkormányzata
Dátum
Helyszín
Közösségi Ház és Könyvtár Sződliget Szent István u. 29.
Szervező
Juhász Béla polgármester

 

M E G H Í V Ó

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 8. napján (péntek) 16.00 órakor Képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helyszín: Sződligeti Közösségi Ház, Sződliget, Szent István u. 29.

 

NAPIREND

 

1/a. Sződliget Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. féléses átcsoportosításai

                                                                                                               Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

 

1./b  Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

                                                                                                               Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

2./  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet 
           megalkotása                                                                                      
                                                                                                             Előterjesztő:  Juhász Béla  polgármester

 

3./  Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata és Szakmai Programja

                                                                                                            Előterjesztő:  Juhász Béla polgármester

 

4./ Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. nevelési év működéséről, a nevelési programban
            meghatározott feladatok végrehajtásáról.
            A pedagógiai munka értékelése. A 2019/2020. nevelési év tervei.
            Az óvoda működéséhez szükséges minimumfeltételek teljesülése

                                                                                                           Előterjesztő: Juhász Béla  polgármester

5./ Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020. évre vonatkozó munkaterve

                                                                                                           Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

6./ Beszámoló a Képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásáról

                                                                                                           Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

7./ Sződliget Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve

                                                                                                          Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

8./ Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról

                                                                                                           Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

9./ Gyalogos-átkelőhelyek kialakítása a Dunai fasoron

                                                                                                          Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

10/ Gastro Profi Kft. bérleti szerződésének módosítása

                                                                                                          Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

11/ Sződliget, külterület 010/10 hrsz út átadása állami tulajdonba  

                                                                                                          Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

12/ Javaslat Juhász Béla polgármester, 2019. október 13. napján fennálló, ki nem adott szabadságának megváltására.

                                                                                                          Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

13/ Egyebek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zárt ülés

 

1./ Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása (helyben kerül kiosztásra)

                                                                                                        Előterjesztő: Juhász Béla polgármester

 

Sződliget, 2019. október 31.   

 

 

   Juhász Béla polgármester

Az esemény helyszíne térképen