Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató a 2021-évi lomtalanításról

Társaságunk 2021. évben folytatja a házhoz menő rendszerű lomtalanítást.

Az Önök településén 2020. november elsejétől hulladékszállítási közszolgáltatói feladatokat

a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT. látja el.

A közszolgáltatás keretein belül, a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a lakosságnak továbbra is lehetősége van évente egy alkalommal térítésmentesen, maximum 2 m3 hulladék mennyiségig lomtalanítási szolgáltatás igénybevételére.

A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében, lakossági igénybejelentés alapján, 
előre leegyeztetett – nem előre meghirdetett – napokon végezzük a lomtalanítást.

A beérkező igények feldolgozása és azok sikeres teljesítése érdekében 2021-ben négy ütemben végezzük településeink lomtalanítását.